print

Ақпараттық хабарлама

2017 жылғы 13 ақпан Астана қ.

Бүгін сағат 8.00-де ҚР Әділет министрлігінің «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік деректер базасының істен шыққандығы тіркелді, осыған байланысты қазіргі уақытта халықққа қызмет көрсету орталықтарында бірқатар қызметтерді алу мүмкін емес.

Ақаулықтар анықталысымен-ақ «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ арқылы деректер базасын қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілуде.

Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім өтінеміз. Ақпараттық жүйе жұмысының қалпына келтірілгендігі туралы қосымша хабарланатын болады.

Қазіргі кезде ХҚКО-ларда келесі қызметтерді алу мүмкін емес болып табылады:

 1. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу;
 2. Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру;
 3. Жылжымайтынмүлікобъектілерініңтехникалықпаспортын беру;
 4. Жылжымайтынмүлікобъектілерініңтехникалықпаспортыныңтелнұсқасын беру;
 5. Жылжымайтынмүлікобъектілеріжоспарын (схемасын) қосаалғанда, тіркеу органы куәландырғантіркеуісіқұжаттарыныңкөшірмелерін беру;
 6. Жылжымайтынмүліккетіркелгенқұқықтар (ауыртпалықтар) жәнеоныңтехникалықсипаттамаларытуралыанықтама беру;
 7. Жылжымайтынмүліктіңболмауы (болуы) туралыанықтама беру;
 8. Жылжымайтынмүліккетіркелгенқұқықтаржәнетоқтатылғанқұқықтартуралыанықтамалар беру;
 9. Жылжымайтынмүлікиесі (құқықиеленушісі) туралымәліметтіқамтитынтехникалықпаспортқақосымшаны беру;
 10. ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарынтұрғылықтыжерібойыншатіркеу;
 11. Мемлекеттіктұрғынүйқорынантұрғынүйгенемесежекетұрғынүйқорынанжергіліктіатқарушы орган жалдағантұрғынүйгемұқтажазаматтардыесепкеалужәнекезеккеқою, сондай-ақжергіліктіатқарушыоргандардыңтұрғынүй беру туралышешімқабылдауы;
 12. Тұрғынүйкөмегінтағайындау;
 13. ҚазақстанРеспубликасыныңаумағындажылжымайтынмүлікобъектілерініңмекенжайынайқындаубойыншаанықтама беру.

Осы ретте, ҚР азаматтарын тұрғылықты жері бойынша тіркеу қызметіне тұрақты тіркеу де, уақытша тіркеу де қамтылатынын айта кету керек. Осылайша, азаматтарды тұрғылықты жері бойынша тіркеу қызметі деректер базасындағы ақаулықтар жойылғаннан кейін ғана қолжетімді болады.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы баспасөз қызметі

тел.: 8 7172 27 06 58 (іш.109)

 


Келулердің саны: 2992


Жоғары