print

«Шет ауданының жер катынастары бөлімі» ММ-і бизнес объектілеріне арналған жалдау құқығы берілетін жер учаскелеріне жалға беру үшін 2020 жылдың 26 маусымда сағат 11-00-де аукцион өткізеді

          «Шет ауданының жер катынастары бөлімі» ММ-і бизнес объектілеріне арналған жалдау құқығы берілетін жер учаскелеріне жалға беру үшін   2020 жылдың 26 маусымда сағат 11-00-де аукцион өткізеді. Мекен-жайы Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы селосы, Шортанбай жырау көшесі, 24 / ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района» проводит аукцион по предоставлению продажи права аренды земельных участков для строительства объектов, который состоится 26 июня 2020 года в 11:00 ч. По адресу: Карагандинская область, Шетского района, село Аксу-Аюлы, ул. Шортанбай жырау, 24

Жер учаскелерінің тізбесі / Перечень земельных участков

      

 

пп

 

Жер учаскесінің мекен жайы мен орналасуы / Адрес и месторасположение земельного участка

Лот

 

Көлемі, га, нысаналы мақсаты, жерді иелену құқығы / площадь, целевое назначение, вид права

Шектеулердің тізбесі / перечень ограничений

Бастапқы бағасы /Начальная цена, тенге

Кепілдік жарна сомасы/ Сумма гарантийного взноса, тенге

Жалдау ақысының мөлшері /Размер арендной платы, тенге

1

Ақшатау кенті/ п. Акшатау

27

0,21 га ұңғыма құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства   скважины, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

49 560

132 550

2 420

2

Ақшатау кенті/ п. Акшатау

28

1 га вахталық кент құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства вахтового поселка, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

326 000

163 000

11 520

3

Ақшатау кенті/ п. Акшатау

29

2 га, байыту фабрикасының құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства обогатительной фабрики, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

472 000

236 000

23 040

4

Ақсу-Аюлы ауылы, Жапақов көшесі / село Аксу-Аюлы, ул.Жапакова

 

17

0,0070 га, тұрмыстық ғимарат құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства хозяйственной постройки, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

2 688

132 550

53

5

С.Сейфуллин атындағы кенті / пос. им. С.Сейфуллина

19

0,35 га, демалыс аймағының құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства зоны отдыха, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

196 350

132 550

53

6

Ақжал кенті, шағын аудан, стадион жаңында / пос.Акжал, микрорайон, возле стадиона

 

21

0,0024 га көлікжай құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства гаража, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

1 229

132 550

42

7

Ақжал кенті, шағын аудан, стадион жаңында / пос.Акжал, микрорайон, возле стадиона

 

20

0,0024 га көлікжай құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства гаража, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

1 229

132 550

42

Аукционға қатысушыларды тіркеу төмендегі мекен-жайда жүргізіледі: Караганды обласы, Шет ауданы, Аксу-Аюлы селосы, Шортанбая жырау көшесі, 141А, «Шет ауданының жер катынастары бөлімі» ММ. Аукционға өтінім тапсыру мерзімінің аяқталуы: 2020 жылдың 25 маусымда сағат 11-00- ге дейін. Толық анықтама алу үшін:  8(71031) 2-12-70 телефон жұмыс жасайды немесе Шет ауданының әкімі аппаратының ақпараттық порталы Электрондық мекенжай http: // shet-audany.gov.kzРегистрация участников аукциона производится по адресу: Карагандинская область, Шетского района, село Аксу-Аюлы, ул.Шортанбай жырау, 141А. ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района». Окончательный срок предоставления   аукционных заявок – до 11-00 ч. 25 июня 2020 года. Полную информацию можете получить: по тел.8(71031) 2-12-70 либо информационный портал аппарата акима Шетского района электронный адрес   http: // shet-аudany.gov.kz .Сауда-саттықтың әдісі - ағылшындық әдісі /Метод торгов – английский методТалап:      Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Өтінімдерді қабылдау және тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін түскен өтінімдер қаралмайды.  Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін мынадай құжаттарды беру қажет:       1) мәліметтер түріндегі жер учаскесіне меншік құқығын (жалдау) сату жөніндегі аукционға қатысуға өтінім;      2) сауда-саттыққа қатысушы кепілдік жарнаны "электрондық үкімет" төлем шлюзы арқылы төлеген жағдайды қоспағанда, кепілдік жарна енгізілгенін растайтын төлем құжаты;      3) өкілдің өкілеттіліліктерін куәландыратын құжат.      Көшірмелердің дұрыстығын растау үшін салыстырып тексеру үшін түп нұсқалар ұсынылады.      Электрондық өтініш берілген жағдайда, осы тармақтың 2), 3) тармақшаларында тізбеленген құжаттар құжаттардың электрондық көшірмелері нысанында беріледі.      Жеке басты куәландыратын құжат, жеке кәсіпкерді субъектісі ретінде мемлекеттік тіркеу, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді ұйымдастырушы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзы арқылы алады. Кепілдік жарна «Шет ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нің БСН 160840006188                  ИИК KZ690705034632269006 депозиттік шотына енгізіледі. Аукционды жеңіп шыққан және сатып алу-сату шартын жасасқан адамның кепілдік жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдердің есебіне жазылады. Сатушы кепілдік жарнаны мынадай жағдайларда:      1) қатысушыларды тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін аукционға қатысудан бас тартса;      2) осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген міндеттемелерді орындаудан бас тартқанда қайтарылмайды.      Басқа жағдайлардың барлығында кепілдік жарналар осы қатысушының деректемелері көрсетілген, кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініш берген күннен бастап бес банктік күннен аспайтын мерзімде қайтарылады. Объект бойынша сауда-саттық өтті деп саналады, егер объект бойынша сауда-саттыққа екіден кем емес болған жағдайда ғана.ТӨЛЕУ ТҮРІ МЕН ШАРТТАРЫ: аванстық төлем бағасының 50% - ы мөлшерінде енгізіледі, аукцион барысында орнатылған, мерзімі бес банктік күннен кешіктірмей қол қойылған күнінен бастап сатып алу-сату шарты. Кепілдік жарна есебіне аванстық төлем. Қалған сомасы қол қойылған күнінен бастап сатып алу-сату шарты 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей енгізілуі тиіс. ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ САТУ ШАРТЫ: міндетті түрде пайдалану мақсатына сәйкес, сәулет-жоспарлау ғимараттың объектіні жобалау үшін, сервитуттарды ұсыну, жер салығын уақытылы енгізуТребования:Регистрация заявок участников аукциона осуществляется со дня публикации объявления и завершается за двадцать четыре часа до начала аукциона. Заявки, поступившие по истечении срока их приема и регистрации, не рассматриваются. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить следующие документы:
      1) заявка на участие в аукционе по продаже права собственности (аренды) земельного участка в форме сведений;
      2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса, за исключением случая оплаты участником торгов гарантийного взноса через платежный шлюз "электронного правительства";
     3) документ, удостоверяющий полномочия представителя;
      Для подтверждения достоверности копий предъявляются оригиналы для сверки. При подаче электронного заявления документы, перечисленные в подпунктах 2), 3) настоящего пункта представляются в форме электронных копий документов.
      Сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, организатор получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства". Гарантийный взнос вносится на депозитный счет ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района» БИН 160840006188,   ИИК KZ690705034632269006                
     Гарантийный взнос лица, выигравшего аукцион и заключившего договор купли-продажи, зачисляется в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи. Гарантийные взносы возвращаются в срок не более пяти банковских дней со дня подачи заявления о возврате гарантийного взноса с указанием реквизитов этого участника.
Лицо, заявка которого зарегистрирована, получает билет участника, который обменивается на аукционный номер в день проведения аукциона. Использование аукционного номера другим лицом в процессе торгов не допускается.Торги по объекту считаются состоявшимися только в том случае, если количество участвующих в торгах по объекту не менее двух.  ФОРМА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: авансовый платеж вносится в размере 50 % от цены, установленной в ходе аукциона, в срок не позднее пяти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового платежа. Оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.  УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: обязательное использование в соответствии с целевым назначением, получение архитектурно-планировочного здания для проектирования объекта, предоставления сервитутов, своевременное внесение земельного налога.


Келулердің саны: 132


Жоғары