print

Нұр-Сұлтанжәне Алматы қалаларындағы ХҚКО-лар жаңа жұмыс тәртібіне көшті

Карантин жариялануына байланысты Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларындағы Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс режимін өзгерту туралы шешім қабылданды. ХҚКО көрсететін қызметтер саны қысқартылады. Азаматтар онлайн ұсынылмайтын қызметтерді ғана ала алады. Осымен бірге, еліміздегі барлық ХҚКО сағат 17:00-ге дейін жұмыс істейтін болады. 

Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан алуға болатын қызметтердің қатарында төлқұжат пен жеке куәлік алу, зейнетақы мен әр түрлі жәрдемақы тағайындау және т.б. бар. ХҚКО көрсететінқызметтердіңтолықтізіміқосаберіліпотыр. 
Бүгінгітаңдамемлекеттікқызметтердің 80%-ы автоматтандырылғанжәнеэлектрондықүкімет порталы арқылықолжетімді, сондай-аққажеттіанықтамалардыeGovMobileмобильдіқосымшасыжәнетелеграмдағы бот арқылыалуғаболады. Мемлекеттікқызметтердіалубарысындақандай да бір  қиындықтар мен сұрақтартуындағанжағдайдаазаматтар 1414 Бірыңғайбайланысорталығынаұялыжәнестационарлытелефоннанхабарласаалады. Қоңыраусоғутегін. Бұрынхабарлағанымыздай, ҚР Цифрлық даму, инновацияларжәнеаэроғарышөнеркәсібіминистрлігі «ҰАТ» АҚ, «Азаматтарғаарналғанүкімет» КЕАҚ және «Қазақтелеком» АҚ бірлесіп, ҚР 1414 Бірыңғайбайланысорталығыныңжұмысынкүшейтті.
Соныменқатар, МинистрлікХалыққақызметкөрсетуорталықтарынаадамкөпшоғырланатындықтан, азаматтарға ХҚКО-ға аса қажет болмаса бармауға кеңес береді .

 


Келулердің саны: 145


Жоғары