print

Ереже

Аппараты "мемлекеттік мекемесінің Ережесі
Шет ауданы Кеншоқы ауылдық округі»
1. Жалпы ережелер
1. "Шет ауданының Кеңшоқы ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – ауылдық округі әкімінің аппараты) мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыратын және орындайтын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. Ауылдық округ әкімі аппараты өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. Ауылдық округ әкімі аппараты мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады. 4. Ауылдық округ әкімінің аппараты азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 5. Ауылдық округ әкімі аппараты егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар. 6. Ауылдық округ әкімінің аппараты өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды. 7. Ауылдық округ әкімі аппаратының құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі. 8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 101708, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Кеңшоқы ауылдық округі, Нұра ауылы, С. Мұқанов көшесі, 14 құрылыс.
9. 2. "Шет ауданы Кеңшоқы ауылдық округі әкімінің аппараты"мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.
10. Осы ереже Ауылдық округ әкімі аппаратының құрылтай құжаты болып табылады.

11. Селолық округ әкімі аппаратының құрылтайшысы Қарағанды облысы Шет ауданы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі болып табылады.
12. Ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
13. Ауылдық округ әкімі аппаратына кәсіпкерлік субъектілерімен ауылдық округ әкімі аппаратының функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер ауылдық округ әкімінің аппаратына заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Ауылдық округ әкімі аппаратының миссиясы: Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу. 15. Міндеттері: 1) аудан әкімі үшін ақпараттық және аналитикалық сипаттағы құжаттарды дайындау;
3) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, облыс әкімінің, аудан әкімінің актілерін іске асыру;
4) заңнамамен жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру. 16. Функциялары:
1 азаматтардың өтініштерін, арыздарын, шағымдарын қарайды, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде шаралар қабылдайды;
2. Азаматтар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар Нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын орындауына жәрдемдеседі.;
3. жинауға жәрдемдеседі және бюджетке төленетін басқа да міндетті;
4. әкім аппараты әкімшісі болып табылатын бюджеттік бағдарламаларды әзірлеп, тиісті мәслихаттың бекітуі үшін жоғары тұрған әкімдіктің қарауына енгізеді;
5. әкім аппараты әкімшісі болып табылатын бюджеттік бағдарламаны әзірлеу кезінде жергілікті қоғамдастық жиналысының талқылауына жергілікті маңызы бар мәселелерді Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында көзделген бағыттар бойынша қаржыландыру жөніндегі ұсыныстарды шығарады;
6. өз құзыреті шегінде жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады
7. аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің коммуналдық тұрғын үй қорының сақталуын, сондай-ақ аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының салынуын, қайта жаңартылуын, жөнделуін және күтіп ұсталуын қамтамасыз етеді;
8. шаруа немесе фермер қожалықтарын ұйымдастыруға, кәсіпкерлік қызметті дамытуға жәрдемдеседі;
9. өз құзыреті шегінде әскери міндеттілік және әскери қызмет, жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру, сондай-ақ азаматтық қорғау саласындағы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді
10. тарихи және мәдени мұраны сақтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;
11. табысы аз адамдарды анықтайды, жоғары тұрған органдарға жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, атаулы әлеуметтік көмек көрсету бойынша ұсыныстар енгізеді, жалғызілікті қарттарға және еңбекке жарамсыз азаматтарға үйінде қызмет көрсетуді ұйымдастырады, оларға қайырымдылық көмек көрсетуді үйлестіреді
12. адамдарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді қызметінде есепте тұрған қылмыстық-атқару инспекциясы пробация, көрсетеді және өзге де әлеуметтік-құқықтық көмек
13. қоғамдық жұмыстарды, жастар практикасын және әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастырады;
14. дене шынықтыру және спорт жөніндегі уәкілетті органмен және мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерімен бірлесіп, мүгедектер арасында сауықтыру және спорттық іс-шаралар өткізуді ұйымдастырады
15. шаруашылық есепке алуды жүзеге асырады
16. жергілікті бюджетті бекіту (нақтылау) кезінде аудан мәслихаты сессияларының жұмысына қатысады
17. Мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерімен бірлесіп, мәдени-бұқаралық және ағартушылық іс-шараларды ұйымдастырады;
18. мүгедектерге қайырымдылық және әлеуметтік көмек көрсетуді үйлестіреді;
19. халықтың әлеуметтік осал топтарына қайырымдылық көмек көрсетуді үйлестіреді;
20. жергілікті әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдеседі;
21. өзара іс-қимыл жасайды жергілікті өзін өзі басқару органдарымен;
22. мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының, мәдениет мекемелерінің қызметін қамтамасыз етеді
23. ұйымдастырады, өз құзыреті шегінде елді мекендерді сумен жабдықтауды және су пайдалану мәселелерін реттейді;
24. елді мекендерді абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;
25. туысы жоқ адамдарды жерлеуді және зираттар мен өзге де сақтау орындарын тиісті қалпында күтіп-ұстау жөніндегі қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырады
26. жеке тұлғалардың тұрғылықты жері бойынша және олардың көпшілік демалатын орындарында спортпен шұғылдануы үшін инфрақұрылым жасайды;
27. басқаруына берілген аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз
28. берілген коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстардың (қызметтердің) міндетті көлемдерін айқындайды;
29. берілген коммуналдық мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді;
30. берілген аудандық коммуналдық заңды тұлғаларды басқаруды жүзеге асырады;
31. жергілікті атқарушы органның шешімімен бекітілетін, басқаруына берілген аудандық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның жылдық қаржылық есептілігін келіседі;
32. коммуналдық қазыналық кәсіпорындардың басқаруына берілген өндіретін және өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын белгілейді;
33. қаржыландырудың жеке жоспарларын бекітеді
34. табыс көздерін қалыптастырады;
35. қамтамасыз етеді және ашу жөніндегі орталық уәкілетті органда орындау бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау жергілікті өзін-өзі басқаруды, ақшаны есепке жатқызуға арналған, жіберілетін функцияларын жүзеге асыруға әкімдермен жергілікті өзін-өзі басқару;
36. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 37-бабына, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы" 2010 жылғы 19 мамырдағы № 233;
37. жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісілгеннен кейін жергілікті өзін-өзі басқарудың ақша түсімдері мен шығыстары жоспарын бекітеді;
38. жасайды және бекітеді түсімдері мен шығыстарының жиынтық жоспарын іске асырудан түскен ақша мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатылымнан, олардың қарауында қалдығынан бюджеттік заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы;
39. кенттің тұрғын үй қорына түгендеу жүргізеді;
40. аудан әкімінің және жергілікті қоғамдастық жиналысының келісімі бойынша ауылда орналасқан авариялық тұрғын үйлерді бұзуды ұйымдастырады
41. мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағдарламалық құжаттары шеңберінде кент тұрғындарына шағын кредит беруге көмек көрсетеді.
42. Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, осы Ережеге сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 
17. Құқықтары мен міндеттері: 1) кеңесті өткізу тәртібін ұйымдастырады, Аудан әкімдігінің отырыстарына қатысады;
2) мемлекеттік мекеме қызметінің бұқаралық ақпарат құралдарында жария етілуін қамтамасыз етеді; 3) халық арасында өзекті мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады; 4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөнінде шаралар қабылдайды; 5) Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, осы Ережеге сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 18. Ауылдық округ әкімі аппаратына басшылықты ауылдық округ әкімі аппаратына жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
 19. Ауылдық округ әкімі аппаратының бірінші басшысын Шет ауданының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 20. Ауылдық округ әкімі аппаратының бірінші басшысының өкілеттігі:1) ауылдық округ әкімі аппаратының жұмыс жоспарын бекітеді;
 2) ауылдық округ әкімі аппаратының атынан әрекет етеді;
 3) сенімхаттар береді;
 4) заңнамада белгіленген тәртіппен ауылдық округ әкімі аппаратының қызметкерлерін көтермелейді және оларға тәртіптік жаза қолданады;
 5) Өз құзыреті шегінде өкімдер шығарады, қызметтік құжаттамаға қол қояды;
 6) ауылдық округ әкімі аппаратының ішкі еңбек тәртібін бекітеді;
 7) ауылдық округі әкімі аппаратында Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының сақталуын бақылауды жүзеге асырады; ;
 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.;
 10) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына дербес жауапты болады;
 11) коммуналдық мүліктің пайдаланылуы мен сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді.
 Ауылдық округ әкімі аппаратының бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

4. Мемлекеттік органның мүлкі

 21. Ауылдық округ әкімі аппаратының заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
 Ауылдық округ әкімі аппаратының мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
22. Ауылдық округ әкімінің аппаратына бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, ауылдық округ әкімінің аппараты өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

24. Ауылдық округ әкімі аппаратын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.


Келулердің саны: 362


Жоғары