print

Төменгі Қайрақты ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасы

Төменгі Қайрақты ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасы

Төменгі Қайрақты ауылдық округінің  жергілікті қоғамдастық жиналысының

2019 жылғы «28» ақпандағы №1 хаттамасымен бекітілді                                                  

Жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқарудың экономикалық негіздері:

Жергілікті бюджет

Төменгі Қайрақты ауылдық округінің жергілікті қоғамдастығының             қаржы экономикалық негіздері келесі нормативтік құқықтық   актілерімен реттеледі:1) «Қазақстан Республикасындағы» жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148-ІІ заңы.2) ҚР Бюджет кодексі.3)«Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 Бұйрығы4) «Мемлекеттік мүлікті, мүліктік жалдауға беру (жалға алу) беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурызындағы №212 бұйрығы. Қазақстан Республиксының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 наурызда №10467Тіркелді.5) «Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 19 наурызындағы №195 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет мистрлігінде 2015 жылы 13 сәуірде №10704 тіркелді.6) «Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге және жергілікті өзін-өзін басқарудың кіріс көздеріне бөлінген бюджет қаражатын пайдалануға мониторинг жүргізу әдістемесін бекіту туралы»7) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 26 тамыздағы №405 бұйрығы.8) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі.  Төменгі Қайрақты ауылдық округінің Жергілікті қоғамдастық жиналысыТөменгі Қайрақты ауылдық округі бойынша Жергілікті қоғамдастық жиыны, жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелерді шешу үшін өткізіледі:1) Бюджеттік бағдарламаларды талқылау және бағдарламалық құжаттардың жобаларын, жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламаларын қарау;2) Жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін қалыптастыру және пайдалану мәселелерін талқылау;3) Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатын және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін пайдалануға мониторинг жүргізу мақсатында жергілікті қоғамдастық жиналысына қатысушылар арасынан жергілікті қоғамдастық комиссиясын құрұ;4) Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатын және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін пайдалануға жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы есепті тыңдау және талқылау;4-1) Жергілікті өзін-өзі басқару қаражаты есебінен сатып алынған мүлікті иеліктен шығаруды келісу;4-2) Жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын талқылау;4-3) Округ әкімін сайлауды өткізуге аудан мәслихатына одан ары ұсыну үшін ауылдық округ әкімінің қызметіне аудан әкімі ұсынған кандидатураларды келісу;4-4) Ауылдық округтің әкімін лауазымынан босату туралы мәселеге бастамашылық жасау;4-5) Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын және тиісті аумақтарда орналасқан мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың басшыларын тағайындау бойынша ұсыныстар еңгізу;5) Жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелері бойынша.Төменгі Қайрақты ауылдық округі бойынша Жергілікті қоғамдастық   жиналысын өткізу тәртібі.1.Жергілікті қоғамдастық жиналысының бастамашылары тиісті ауданы әкіміне жергілікті қоғамдастық жиналысын өткізу туралы өтініш жасауға міндетті.2.Шет ауданы әкімінің оң шешімі алынғаннан кейін жергілікті қоғамдастық жиналысын өткізуге жол беріледі.3.Жергілікті қоғамдастық жиналысын өткізуді Төменгі Қайрақты ауылдық округінің әкімі ұйымдастырады. Жергілікті қоғамдастық халқы жергілікті қоғамдастық жиналысының шақырылу уақыты, орны және талқыланатын мәселелер туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де  тәсілдермен олар өткізілетін күнге дейн күнтізбелік он күннен кешіктірілмей хабардар етіледі.4.Жергілікті қоғамдастық жиналысы жергілікті қоғамдастық жиындарында сайланған өкілдердің жалпы санының кемінде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.5.Жергілікті қоғамдастық жиналысын Төменгі Қайрақты ауылдық округінің әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға ашады. Төменгі Қайрақты ауылдық округі бойынша жергілікті өзін-өзі басқарудың шығыстарыМұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету.Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру.Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету.Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру.Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру.Ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау.   Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу.          ҚР Заңына сәйкес өнім берүшіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды регламенттейтін нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу.1.ҚР Заңына сәйкес өнім берүшіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды регламенттейтін нормаларын қолданылмай мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:1) Егер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген жалпы жылдық сома тиісті қаржы жылына республикалық бюджет заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен аспайтын болса, тауарларды жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу.Төменгі Қайрақты ауылдық округі бойынша Мемлекеттік сатып алу процессі        Тапсырыс беруші тиісті бюджеттің (бизнес жоспар, кірістер мен шығыстар сметасы) негізінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын тапсырыс беруші тиісті бюджет (бизнес жоспар, кірістер мен шығыстар сметасы) бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он жұмыс куні ішінде бекітеді (нақтылайды).

Жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқарудың экономикалық және қаржылық негіздерін мыналар құрайды

 

 

Коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мүлік

 

 

ҚР заңнамасына сәйкес коммуналдық меншіктегі мүлік

Жергілікті өзін-өзі басқару қаржылары есебінен сатып алынған мүлікті меншіктен шығару жегілікті қоғамдастық жиналысымен келісуді қажет етеді


Келулердің саны: 49


Жоғары