print

Шет ауданының әкімдігі жер учаскелерін 2019 жылдың 3 қазан күні сағат 11-00-да конкурс өткізеді. Мекен-жайы Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы селосы, Шортанбай жырау көшесі, 24

Шет ауданының әкімдігі жер учаскелерін 2019 жылдың 3 қазан күні сағат 11-00-да конкурс өткізеді. Мекен-жайы Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы селосы, Шортанбай жырау көшесі, 24 / Акимат Шетского района проводит конкурс по предоставлению земельных участков, который состоится 3 октября 2019 года 11-00 ч. По адресу: Карагандинская область, Шетский район,село Аксу-Аюлы, ул Шортанбай жырау, 24.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

   Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шарушылығы өндірісін жүргізү үшін ауыл шаруа шылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізі «Шет ауданы әкімінің аппараты» ММ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

       Перечень земельных участков выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования

             (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства из земель

     сельскохозяйственного назначения Государственным учреждением «Аппарат акима Шетского района»

           

ЕСКЕРТПЕ:Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім; 2) конкурстық ұсыныс.Конкурстық ұсыныста:Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарынөңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң 2019 жылдың «19» қыркүйектен бастап 2019 жылдың «2» қазан аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі.Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады. Толық ақпаратты «Қарағанды облысы Шет ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нен мына байланыс телефондары арқылы 8710-31-2-12-70 алуға болады.ПРИМЕЧАНИЕ:Участник, являющийся физическим и юридическим лицом, для участия в конкурсе представляет следующие документы:1) заявка на участие в конкурсе; 2) конкурсное предложение.Конкурсное предложение должно содержать:1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.Конкурсное предложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц.Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса с «19» сентября 2019 года по «2» октября 2019 года. Со схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и с уголков информации сельских округов и районного отдела земельных отношений. Более подробную информацию можно получить в ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района Карагандинской области по телефонам: 8710-31-2-12-70.

            №

п/п

Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық   округтен арақашықтығы км, жер учаскесінің лот№)

Местоположение земельного участка (отдаленность от сельского округа, среднее расстояние, км.

№ лота земельного участка

Өңірдің ауыл шаруашылығы на мамандануы

Сельскохозяйствен         ная специализация региона

Жалпы ауданы, га Жалға беру мерзімі, жыл

Общая площадь земельного участка, га Срок аренды, лет

Алқаптардың құрамы, оның ішінде

Состав угодий, из них

Топырақтың сапалық сипаттамасы, (орташа   балл бонитет)

Качественная характеристика почв (балл бонитета)

Сумен қамтамасыз етілуі

Водообеспеченность

Өзгеде

Иное

Егістік

Пашня

Шабын-дық

Сенокосы

Жайылым     -дық

Пастбища

Басқа алқаптар

Другие земли

1

 

Өспен а/о,   Өспен а. 14 ш., 14 км от с.Успенское   Лот №271

мал шаруашылығы,

животноводство

145,33 га

15жыл

15лет

-

-

141,3300

2,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

2

 

Өспен а/о, Успенский с/о

Өспен а. 12 ш., 12 км от с.Успенское   Лот №178

мал шаруашылығы,

животноводство

93,5 га

15жыл

15лет

-

-

92,5

1,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

 

3

Ақшатау к/о, Ақшатау к.32 ш.,

Акшатауский п/о, 32 км от п.Акшатау   Лот№205

мал шаруашылығы,

животноводство

846,5356 га

15жыл

15лет

-

-

845,55

0,9856

9

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

4

 

Ақадыр к/о, Ақадыр к.85 ш., 85 км от п.Агадырь

Лот №60

мал шаруашылығы,

животноводство

4429,9982 га

15жыл

15лет

-

59,0

4410,0

19,9982

10

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

5

 

Ортау а/о, Ортауский с/о, Ортау а. 30 шақырым., 30 км от с.Ортау   /   Лот№10

мал шаруашылығы,

животноводство

873,0 га

15жыл

15лет

-

-

780,0

93,0

10

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

6

Өспен а/о,   Өспен а. 10 ш., 10км от с.Успенское     /   Лот №70

Егін егу,

растениеводство

123 га

15жыл

15лет

123,0

-

-

-

11

Су жоқ,

Воды нет

 

 

 

7

 

 

Аудандық жер қоры,   районный земельный запас, Жамбыл к. 35 ш., 35км от п.Жамбыл

Лот № 44

 

 

мал шаруашылығы,

животноводство

 

 

14184,0 га

15жыл

15лет

 

 

 

-

 

 

14132,0

 

 

52,0

 

 

8

 

 

өзек, құдық бар/ есть ручей и колодец

 

 

8

Ақадыр к/о-Агадырьский п/о

Ақадыр кентінен 75 шақырым / 75 км от п.Агадырь / лот №77

мал шаруашылығы,

животноводство

1955,0 га

15жыл

15лет

       -

-

1948,0

7,0

10

Су жоқ,

Воды нет

 

9

Ақадыр к/о-Агадырьский п/о

Ақадыр кентінен 75 шақырым / 75 км от п.Агадырь / Лот №75

мал шаруашылығы,

животноводство

1395,0 га

15жыл

15лет

       -

-

1391,0

4,0

10

Құдық бар,

Есть колодец

 

10

Өспен а/о, Успенский с/о

Өспен а. 12 ш., 12 км от с.Успенское   / Лот №269

мал шаруашылығы,

животноводство

1108,9116 га

15жыл

15лет

-

-

1097,9116

11,0

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 


Келулердің саны: 852


Жоғары