print

«Шет ауданының жер катынастары бөлімі» ММ-і бизнес объектілеріне арналған жалдау құқығы берілетін жер учаскелеріне жалға беру үшін 2019 жылдың 21-ші мамыр күні сағат 10-00-де аукцион өткізеді.Мекен-жайы Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы

             

   

Жер учаскелерінің тізбесі / Перечень земельных участков

      

Аукционға қатысушыларды тіркеу төмендегі мекен-жайда жүргізіледі: Караганды обласы, Шет ауданы, Аксу-Аюлы селосы, Шортанбая жырау көшесі, 141А. «Шет ауданының жер катынастары бөлімі» ММ. Аукционға өтінім тапсыру мерзімінің аяқталуы: 2019 жылдың 20 мамыр күні сағат 10-00- ге дейін. Толық анықтама алу үшін:  8(71031) 2-12-70 телефондар жұмыс жасайды немесе Шет ауданының әкімі аппаратының ақпараттық порталы Электрондық мекенжай http: // shet-audany.gov.kzРегистрация участников аукциона производится по адресу: Карагандинская область, Шетского района, село Аксу-Аюлы, ул.Шортанбай жырау, 141А. ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района». Окончательный срок предоставления   аукционных заявок – до 10-00 ч. 20 мая 2019 года. Полную информацию можете получить: по тел.8(71031) 2-12-70 либо информационный портал аппарата акима Шетского района электронный адрес   http: // shet-аudany.gov.kz .Сауда-саттықтың әдісі - ағылшындық әдісі /Метод торгов – английский методТалап:     Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Өтінімдерді қабылдау және тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін түскен өтінімдер қаралмайды.  Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін мынадай құжаттарды беру қажет:      1) мәліметтер түріндегі жер учаскесіне меншік құқығын (жалдау) сату жөніндегі аукционға қатысуға өтінім;      2) сауда-саттыққа қатысушы кепілдік жарнаны "электрондық үкімет" төлем шлюзы арқылы төлеген жағдайды қоспағанда, кепілдік жарна енгізілгенін растайтын төлем құжаты;      3) өкілдің өкілеттіліліктерін куәландыратын құжат.      Көшірмелердің дұрыстығын растау үшін салыстырып тексеру үшін түп нұсқалар ұсынылады.      Электрондық өтініш берілген жағдайда, осы тармақтың 2), 3) тармақшаларында тізбеленген құжаттар құжаттардың электрондық көшірмелері нысанында беріледі.      Жеке басты куәландыратын құжат, жеке кәсіпкерді субъектісі ретінде мемлекеттік тіркеу, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді ұйымдастырушы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзы арқылы алады. Кепілдік жарна «Шет ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нің БСН 160840006188                   ИИК KZ690705034632269006 депозиттік шотына енгізіледі. Аукционды жеңіп шыққан және сатып алу-сату шартын жасасқан адамның кепілдік жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдердің есебіне жазылады. Сатушы кепілдік жарнаны мынадай жағдайларда:      1) қатысушыларды тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін аукционға қатысудан бас тартса;      2) осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген міндеттемелерді орындаудан бас тартқанда қайтарылмайды.      Басқа жағдайлардың барлығында кепілдік жарналар осы қатысушының деректемелері көрсетілген, кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініш берген күннен бастап бес банктік күннен аспайтын мерзімде қайтарылады. Объект бойынша сауда-саттық өтті деп саналады, егер объект бойынша сауда-саттыққа екіден кем емес болған жағдайда ғана.ТӨЛЕУ ТҮРІ МЕН ШАРТТАРЫ: аванстық төлем бағасының 50% - ы мөлшерінде енгізіледі, аукцион барысында орнатылған, мерзімі бес банктік күннен кешіктірмей қол қойылған күнінен бастап сатып алу-сату шарты. Кепілдік жарна есебіне аванстық төлем. Қалған сомасы қол қойылған күнінен бастап сатып алу-сату шарты 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей енгізілуі тиіс. ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ САТУ ШАРТЫ: міндетті түрде пайдалану мақсатына сәйкес, сәулет-жоспарлау ғимараттың объектіні жобалау үшін, сервитуттарды ұсыну, жер салығын уақытылы енгізу

пп

 

Жер учаскесінің мекен жайы мен орналасуы / Адрес и месторасположение земельного участка

Лот

 

Көлемі, га, нысаналы мақсаты, жерді иелену құқығы / площадь, целевое назначение, вид права

Шектеулердің тізбесі / перечень ограничений

Бастапқы бағасы /Начальная цена, тенге

Кепілдік жарна сомасы/ Сумма гарантийного взноса, тенге

Жалдау ақысының мөлшері /Размер арендной платы, тенге

1

Батық ауылдық округі / Батыкский с/о

5

20,0 га мал шаруашылық кешен құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства животноводческого комплекса, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом времнного землепользования (аренды), кроме передачи в залог.

5 555 200

277 760

557

2

Ақжал кенті, саябақтың оң жағы / п.Акжал, правая сторона парка

6

0,85 га объектінің (тойхана) құрлысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства объекта (тойхана), временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. Электр берудің әуе желілері бойында (желінің екі жағы бойынша шеткі сымдардан 10 м) шаруашылық қызметі шектелуі / Соблюдение санитарных норм ,с правом распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог. Ограничение хозяственной деятельности вдоль воздушных линий электропередач (10 м по обе стороны линий от крайних проводов).

217 600

126 250

9 792

3

Ақжал кенті, саябақтың сол жағы / п.Акжал, левая сторона парка

7

0,1 га Аралас кешен құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства смешенного комплекса, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом времнного землепользования ( аренды), кроме передачи в залог.

25 600

126 250

1 152

4

Ақжал кенті, шағын аудан, 6а мен 7 үйлердің ортасы / п. Акжал, мкр., между домами 6а и 7

 

9

0,0759 га Аралас кешен құрылысы үшін, уақытша өтеулі 5 жылға / для строительства смешенного комплекса, временное возмездное сроком на 5 лет

Санитарлық және экологиялық талартардың сақталуы, кепілге беруді қоспағанда, уақытша жер пайдалану (жалгерлік) құқығына билік ету құқығымен. / Соблюдение санитарных и экологических норм, с правом распоряжения правом времнного землепользования ( аренды), кроме передачи в залог.

38 861

126 250

1 312


Келулердің саны: 1115


Жоғары